top of page

Erfbeplanting

Erfbeplanting geeft vorm aan landschap en inhoud aan natuur

Een natuurvriendelijke erfbeplanting is een gevarieerde, streekeigen beplanting.

 

Bij de keuze van de beplanting zijn de ligging van uw bedrijf (de streek), de grondsoort en de waterhuishouding van belang.

 

Het verdient de voorkeur om zoveel mogelijk gebruik te maken van inheemse bomen en struiken. Dat past in het landschap zoals dat van oudsher is. Het draagt bovendien bij aan de biodiversiteit: in of bij deze inheemse planten gedijen de hier levende schimmels, mossen, insecten, vogels en zoogdieren namelijk het best.

 

Zo draagt de keuze voor inheemse erfbeplanting niet alleen bij aan de vorm van het landschap maar geeft het ook een hogere natuurwaarde.

bottom of page